FOTO: Depositphotos.com / Unsplash.com

Ekoloģija un ilgtspējība mūsdienu komerciālisma laikmetā ir visai vitāls temats – izšķērdība un pārlieku lielā resursu izmantošana un izmešana veicina pamatīgu dabas piesārņojumu, kas savukārt rada dzīvošanai nepiemērotu ekosistēmu nākamajām paaudzēm. Piesārņošanas samazināšana ir veids, kā varam ievērojami palēnināt šo procesu. Lūk, idejas, kā šogad dzīvot dabai draudzīgāk.