Kategorijas

Recepšu kolekcijas

Langusts

Langusts- vēžveidīgais ūdens iemītnieks,kas mazliet atgādina omārus, tomēr šīs būtnes nav radniecīgas. Parasti langustus gatavo vārot. Lai pārbaudītu, vai tas ir gatavs jāpaņem to ar knaiblēm un jāparauj kādu no tā mazajām kājiņām vai radziņiem. Ja kājiņa vai rags atdalās viegli, langusts ir gatavs. Tāpat to, vai langusts ir gatavs, var redzēt, to apskatot- gaļai ir jābūt stingrai un pieņiem (ja tādi ir) jābūt oranžiem un stingriem.

Atpakaļ