Kategorijas

Recepšu kolekcijas

Plicis

Plicis pēc dabas ir kūtra zivs, dzīvo ezeros un dīķos, arī lēni plūstošās upēs ar mālainu vai smilšainu gultni. Tāpat kā plaudis, mīl tekošu, siltu un dziļu ūdeni. Parasti dzīvo turpat, kur plauži, jo prasības pēc ūdens bioloģiskajām īpašībām ir tādas pašas. Latvijas ūdeņos satopams lielā daudzumā.

Pēc ārējā izskata līdzīgs plaudim. Vienu no otra var atšķirt pēc zobiem- plaudim zobi ir vienā rindā, bet plicim divās. Nārsto parasti maija beigās vai jūnija sākumā.

Plicis aug ļoti lēni, tikai septītajā gadā tā garums pārsniedz 20 cm. Tā gaļa ir asakaina un negaršīga. Pliči uzskatāmi par " zivīm nezālēm" , jo ir barības konkurenti plaužiem un lielā daudzumā iznīcina citu zivju ikrus.

www.ndg.lv

Atpakaļ