Noteikumi

PORTĀLA RECEPTES.LV (RECEPTES.TVNET.LV) LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

Spēkā no 2015.gada 29. jūnija

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Portāla receptes.lv lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – „Noteikumi”) nosaka portāla receptes.lv (turpmāk tekstā – „Portāls”) lietošanas kārtību. Reģistrējoties portālā, lietotājs (turpmāk tekstā – „Lietotājs”) piekrīt ievērot šos Noteikumus un ir atbildīgs par portālā ievietoto saturu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Lietotājs piekrīt, ka Portāls var jebkurā laikā papildināt un grozīt Noteikumus. 

1.2. Ja Lietotājs neievēro vai pārkāpj šos Noteikumus, Portāla administrācija ir tiesīga dzēst Lietotāja kontu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. 

1.3. Jebkuri jautājumi, paziņojumi un sūdzības ir jāsūta uz Portāla administrācijas e-pasta adresi: grapitis@receptes.lv. 

1.4. Portāla Lietotāji, izmantojot šo Portālu, akceptē, ka SIA „TVNet” nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Lietotājam vai trešajām pusēm, lietojot šo Portālu vai Portāla kļūdu dēļ. 

1.5. Aizliegts ļaunprātīgi balsot ar negatīviem vērtējumiem, apskatot lietotāja receptes caur tā profilu. 

1.6. Portāla administrācijai ir tiesības mainīt receptes attēlus vai pievienot jaunus pēc saviem ieskatiem, kā arī rediģēt receptes saturu.

2. Satura ievietošana Portālā 

2.1. Lietotājs, pilnā apjomā un precīzi pārpublicējot cita autora recepti vai fotogrāfijas, pie receptes vai fotogrāfijas norāda tās autoru un receptes vai fotogrāfijas ņemšanas vietni un pats ir atbildīgs par to, ka šim autoram nav iebildumu pret viņa receptes vai fotogrāfiju pārpublicēšanu receptes.lv. Kategoriski aizliegts kopēt receptes un fotogrāfijas no portāliem: tasty.lv, cetrassezonas.lv, gardedis.lv, fotoreceptes.lv, bonappetit.lv, piegalda.lv, kā arī citiem portāliem bez iepriekšējas saskaņošanas un atļaujas iegūšanas no satura īpašniekiem. Lietotājs apzinās, ka Portāls var bloķēt un dzēst fotogrāfijas, kuras pārpublicētas no fotoaģentūrām, kuras nav devušas savu piekrišanu šādai pārpublicēšanai. Lietotājs apzinās, ka elektronisko parakstu noņemšana un cita veida filtru apiešana ir pārkāpums, par kuru materiāli un juridiski atbild Lietotājs. 

2.2. Lietotājs apņemas nepublicēt reklāmu (aizliegts receptēs, komentāros, forumā, savā profilā vai citās Portāla lapās reklamēt uzņēmumus, produktus, pakalpojumus, sociālo portālu linkus u.tml.), spamu un naidīgu saturu, kā arī ievērot Latvijas likumus, kas regulē autortiesības, personas goda un cieņas aizskaršanu, fizisko personu datu aizsardzību un citus normatīvos aktus. 

2.3. Lietotājs piekrīt saņemt īpašus piedāvājumus no portāla receptes.lv un tā sadarbības partneriem. 

2.4. Publicējot recepti, Lietotājs apstiprina, ka to veic kā privātpersona pēc savas brīvas gribas, ārpus jebkādām darba attiecībām ar Portālu un par receptes publicēšanu nesaņem atlīdzību no Portāla. 

2.5. Portāls patur tiesības ieviest izmaiņas šajos noteikumos. Lietotājs var iepazīties ar šo noteikumu jaunāko un spēkā esošo versiju adresē: http://receptes.tvnet.lv/info/noteikumi/

3. Autortiesības 

3.1. receptes.lv portāla Lietotājs drīkst ievietot saturu, ieskaitot receptes, fotogrāfijas un komentārus (turpmāk—“Saturs”). Portāls nenodrošina Satura konfidencialitāti. Autortiesību pārkāpumi, tāpat kā jebkuri Noteikumu pārkāpumi, var būt par pamatu Satura dzēšanai un Lietotāja konta bloķēšanai. 

3.2. Lietotājs ir atbildīgs par Portālā ievietoto Saturu. Lietotājs apliecina, ka Saturs ir Lietotāja īpašums un ka Lietotājam ir piešķirtas visas nepieciešamās licences, atļaujas un / vai piekrišana Satura ievietošanai Portālā. Lietotājam ir pienākums no autortiesību un citu veidu tiesību īpašniekiem saņemt atļauju pirms Satura ievietošanas Portālā. 

3.3. Ievietojot Saturu Portālā, Lietotājs piešķir Portālam bezmaksas, neekskluzīvu, ģeogrāfiski neierobežotu licenci izmantot un izplatīt Saturu jebkurā Portālam piederošā vai saistītā interneta vietnē un ar to saistītajos reklāmas materiālos. Tāpat Lietotājs piešķir licenci jebkuram Portāla apmeklētājam aplūkot Saturu. Šādas licences ir spēkā, kamēr Saturs ir izvietots Portālā, bet Portālam ir tiesības saglabāt informatīvu kopiju no Satura arī pēc tam, kad Lietotājs to ir izdzēsis no Portāla. 

3.4. Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu, Portāls aktīvi nemeklē faktus, kuri liecinātu par pārkāpumiem. Portāls nekavējoties reaģē uz tiesību īpašnieka iesniegumu par iespējamiem autortiesību vai cita veida tiesību pārkāpumiem. Aicinām izmantot mūsu e-pastu grapitis@receptes.lv, lai ziņotu par pārkāpumiem.

4. Fizisko personu datu apstrāde 

4.1. Reģistrējoties Portālā Lietotājs piekrīt un ir informēts par savu personas datu apstrādi. Izmantojot receptes.lv pakalpojumus, Jūs uzticat mums savu informāciju.
Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota, lai izmantotu receptes.lv Lietotājiem piešķirtās priekšrocības, t.sk., palīdzētu Jums ievietot receptes un komentārus, kā arī parādītu Jums atbilstošāko reklāmu.

4.2. Lietotājam reģistrējoties, t.sk., izmantojot piekļuvi ar trešo personu autentifikācijas starpniecību, piemēram, facebook.com, draugiem.lv, Portālā un lietojot to, Portāls ievāc un apstrādā šādus personas datus (ja tie par tādiem tiek uzskatīti atbilstoši normatīvajiem aktiem) par Lietotāju:
4.2.1. lietotājvārds (arī vārds, uzvārds, ja reģistrēts ar tiem), 
4.2.2. lietotāja e-pasts. 

4.3. Informāciju, ko SIA ‘’TV NET’’ apkopo no visiem receptes.lv pakalpojumiem, izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un, lai aizsargātu Lietotājus. Apkopotā informācija tiek arī izmantota, lai piedāvātu Lietotājiem personalizētu saturu un reklāmu. 

4.4. Lietotājam ir tiesības pieprasīt sava profila dzēšanu (pieprasījumu rakstot uz e-pastu grapitis@receptes.lv). Pieeja profilam tiek bloķēta un informācija par lietotāju tiek izdzēsta no receptes.lv serveriem viena gada laikā. Minētais nogaidīšanas periods nepieciešams, lai nepieļautu nesankcionētu darbību veikšanu no trešajām pusēm, izmantojot Lietotāja piekļuves datus. 

4.5. Papildus profilu veidošana ir aizliegta.