Vārdnīca

Vārdnīcas būtība - apkopojam biežāk lietojamos zināmos un mazāk zināmos terminus, ar ko ikdienā saskaramies virtuvē, veikalā, pavārgrāmatās, u.c.

Saturu var pievienot visi klubiņa dalībnieki.
Labot un dzēst - biedri un eksperti.